Общи условия

Определения: „Сайтът“ се отнася до уебсайта, разположен на „пожеланията.NET“.„Потребител“ е всяко лице, което използва Сайта.„Съдържание“ включва текст, графики, изображения, мултимедия…