Общи условия

Определения:

„Сайтът“ се отнася до уебсайта, разположен на „пожеланията.NET“.
„Потребител“ е всяко лице, което използва Сайта.
„Съдържание“ включва текст, графики, изображения, мултимедия и други данни, публикувани на Сайта.

Права на собственост:

Всичко Съдържание на Сайта е собственост на „пожеланията.NET“ или на лицата, предоставили съответното съдържание.
Използване на Сайта:

Потребителите се съгласяват да използват Сайта по начин, който не нарушава никакви приложими закони и разпоредби.
Не е позволено използването на Сайта за разпространение на вреден софтуер, спам или други вредни или забранени действия.

Рекламни материали:

Сайтът съдържа реклами, генерирани от Adsense и/или други трети страни.
„пожеланията.NET“ не носи отговорност за съдържанието или точността на рекламите, публикувани на Сайта, или за продуктите и услугите, рекламирани чрез тях.

Лични данни:

Посещавайки и използвайки „пожеланията.NET“, Потребителите се съгласяват с обработката на личните им данни, съгласно Политиката за поверителност на Сайта.

Ограничение на отговорността:

„пожеланията.NET“ не носи отговорност за преките, косвени, случайни или последващи щети, възникнали от използването или неспособността за използване на Сайта.
Промени:

„пожеланията.NET“ си запазва правото да променя тези Общи условия по всяко време. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Сайта.

Приложимо право:

Общите условия и всички спорове, свързани с тях, ще бъдат регулирани и тълкувани в съответствие с законите на Република България.

Допълнително:

Ако някоя от клаузите на тези Общи условия бъде призната за невалидна или неизпълнима, останалите клаузи продължават да бъдат в сила.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *